loading...

Zmierz się z wyzwaniem związanym z produkcją jaj!

Dzięki naszej koncepcji żywienia obejmującej produkty i usługi poprawiające jakość jaj.


Do roku 2030 produkcja jaj wzrośnie o 50%: komercyjni hodowcy niosek, a także hodowcy reproduktorów niosek i brojlerów będą coraz częściej napotykać problemy z jakością jaj.


Eksperci Wisium wraz z Tobą zmierzą wydajność Twojego gospodarstwa i określą obszary poprawy.


Skupiamy się na 4 głównych osiach i dostosowujemy nasze podejście do Twoich potrzeb:

#1 JAKOŚĆ SKORUPKI JAJA OPTYMALIZUJE EKONOMICZNĄ OPŁACALNOŚĆ I WSKAŹNIKI WYLĘGU

Zwłaszcza na późniejszych etapach cyklu życia jakość skorupki może ulec pogorszeniu, a problemy z jakością będą bardziej widoczne ze względu na globalną tendencję do wydłużania okresu produkcyjnego kur niosek. Naturalne powiązanie pomiędzy masą jaj, wiekiem kur niosek i zapotrzebowaniem na składniki mineralne (zwłaszcza wapń) jest głównym czynnikiem powodującym problemy z jakością skorupki jaja.


Eksperci Wisium wykonują pomiary techniczne, prowadzą diagnostykę w terenie przy użyciu określonych narzędzi: analizy zewnętrznej powłoki, dokładnej oceny struktury wewnętrznej powłoki oraz pomiaru rozpuszczalności wapnia i charakterystyki chemicznej.

#2 ROZMIAR JAJ DECYDUJE O RENTOWNOŚCI PRODUKCJI JAJ

Oczekiwania klientów co do wielkości jaj różnią się w zależności od kraju i jego rynków. Na wielkość jaj ma wpływ zarządzanie stadem (genetyka, temperatura, program oświetlenia itp.) oraz rozwiązania żywieniowe, w tym spożycie białka. Eksperci Wisium wspierają zarządzanie młodymi i dorosłymi nioskami (temperatura, program oświetlenia itp.) poprzez indywidualne programy karmienia oraz kontrolę wagi i wielkości jaj.

#3 EKSPERTYZA KOLORU ŻÓŁTKA, KLUCZOWEGO KRYTERIUM OCENY JAKOŚCI JAJ PRZEZ KONSUMENTA

Różne kraje i kultury mają specyficzne wyobrażenia na temat koloru żółtka. Jaja są spożywane bezpośrednio lub używane do produkcji różnych produktów, takich jak makaron – kolor żółtka ma wpływ na ich kolor. Obecne w paszy (surowcach i barwnikach) karotenoidy odpowiadają za kolor żółtka jaj kury nioski.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Wisium stosuje rozwiązania z zakresu zarządzania hodowlą, oceny barwy żółtka i zarządzania żywnością: analizę surowców, plan kontroli, receptury i badania przesiewowe naturalnych i syntetycznych pigmentów oraz dostaw pigmentów.

#4 EKSPERTYZA DOTYCZĄCA GĘSTOŚCI BIAŁKA CHARAKTERYZUJE ŚWIEŻOŚĆ JAJ DLA KONSUMENTA

Jednostki Haugha mierzą jakość białka, która jest związana z jakością jaj. Wartość ta maleje wraz z wiekiem kur niosek i warunkami przechowywania jaj. Eksperci Wisium pomogą Ci ocenić świeżość jaj poprzez pomiar gęstości białka i obliczenie jednostek Haugha.

Masz jakieś pytania dotyczące naszej koncepcji jakości jaj?