loading...

Sprostaj wyzwaniom okresu okołoporodowego, aby poprawić produkcję mleka.

Do 2023 r. – aby zaspokoić wzrost popytu – produkcja mleka krowiego wzrośnie o 46%. Zwiększenie wydajności jest głównym wyzwaniem dla producentów mleka: okres okołoporodowy to kluczowy etap w życiu krów mlecznych, który ma wpływ na produkcję mleka.


Eksperci Wisium wraz z Tobą zmierzą wydajność Twojego gospodarstwa i określą obszary poprawy. Skupiamy się na całym etapie okołoporodowym – od 60 dni przed ocieleniem (okres zasuszenia) do 100 dni (okres wczesnej laktacji). Ten krytyczny etap jest związany z większością chorób metabolicznych w życiu krów mlecznych. Zmiana paszy, zmiany fizjologiczne, stan energetyczny i równowaga mineralna to główne czynniki związane z tymi chorobami i kwestie, nad którymi współpracujemy.


Nasze podejście jest dostosowane do Twoich potrzeb i zapewni Ci kluczowe korzyści:

#1 Poprawa stanu zdrowia poprzez zmniejszenie problemów metabolicznych

Poprawa przejścia z okresu zasuszenia do wczesnej laktacji ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia problemów metabolicznych. Eksperci Wisium doradzą Ci w zakresie najlepszych praktyk i produktów, aby zapewnić płynne przejście, pozwalające na zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki i ketozy mlecznej – dwóch głównych problemów po ocieleniu.

#2 Zwiększenie produkcji mleka w odpowiedzi na konkretne potrzeby

Krowy we wczesnej laktacji są swoistymi maratończykami! Zapotrzebowanie na energię, białko, minerały i witaminy jest wyższe od ilości, które krowy mogą spożyć w tym pierwszym etapie laktacji. Wszystkie te potrzeby są brane pod uwagę w programie TRANSI UP, który zapewnia najlepszy początek laktacji.

#3 Przygotowanie do rozmnażania poprzez odpowiednie zarządzanie oceną kondycji zwierząt

Stan organizmu zwierząt jest dobrze kontrolowany dzięki ograniczeniu problemów metabolicznych oraz właściwemu gospodarowaniu żywieniem krów świeżo wycielonych. To odpowiednie zarządzanie żywieniem krów pomoże osiągnąć lepsze wyniki rozrodu.


Program TRANSI UP bazuje na zestawie indywidualnych rozwiązań w zakresie zarządzania krowami mlecznymi oraz zindywidualizowanym wsparciu technicznym i usługach mających na celu wzmocnienie pozytywnych efektów produktów.

Masz jakieś pytania dotyczące naszego
programu Transi Up?