loading...

Wilgoć jest problemem, który należy wziąć pod uwagę. Nie tylko jest nieprzyjemna dla zwierzęcia, ale również stanowi idealne środowisko dla rozwoju mikroorganizmów. Zwiększony rozwój bakterii i produkcja amoniaku mogą powodować szkody, prowadząc do strat wydajnościowych i ekonomicznych.

W produkcji trzody chlewnej – dzięki genetycznej modyfikacji loch – obserwujemy coraz więcej dużych miotów. Jednak duży miot oznacza również większą liczbę mniejszych prosiąt przy oproszeniu. Takie prosięta są bardziej wrażliwe na zimno i potrzebują więcej czasu na dostęp do siary.
W związku z tym są one słabsze i istnieje większe ryzyko ich zmiażdżenia. Dlatego należy jak najszybciej osuszyć je przy porodzie, aby zapewnić szybszy dostęp do siary i wzmocnić ich żywotność.
W produkcji drobiu coraz bardziej niepokojące są zmiany w poduszkach stóp i pęcherze na piersiach. Zmiany te są zwykle spowodowane mokrą ściółką i mają wpływ na ogólny stan zdrowia, parametry produkcyjne, jakość tuszy i dobrostan. Ważne jest utrzymanie dobrego stanu ściółki, co pozwala na zapewnienie komfortu kurczętom, osiągnięcie najlepszych wyników i uniknięcie strat ekonomicznych.
W przypadku przeżuwaczy złe warunki higieniczne i wilgotna ściółka również prowadzą do zmian w stopach i kulawizn. Ponadto mogą pojawić się infekcje, takie jak zapalenie sutka, które jest jednym z największych problemów w produkcji mleka i wołowiny. Problemy te powodują spadek wydajności, a tym samym utratę zysków ekonomicznych
PURlite to mieszanka surowców roślinnych i mineralnych o właściwościach chłonnych, czyszczących i niedrażniących.
Dzięki silnemu efektowi osuszania i wiązania zapachów doskonale nadaje się do ekologicznego zarządzania zwierzętami i ich ściółką. PURlite może być stosowany w przypadku wielu gatunków.

PURlite to mieszanka surowców roślinnych i mineralnych o właściwościach chłonnych, czyszczących i niedrażniących.

Dzięki silnemu efektowi osuszania i wiązania zapachów doskonale nadaje się do ekologicznego zarządzania zwierzętami i ich ściółką. PURlite może być stosowany w przypadku wielu gatunków.

W produkcji trzody chlewnej PURlite daje większe szanse prosiętom przy urodzeniu i poprawia ich średni dzienny przyrost (ADG)

#1

WZMACNIA witalność prosiąt słabych przy porodzie i pozwala na szybszy dostęp do siary.

#2

POPRAWIA jakość ściółki poprzez silne działanie osuszające i wiążące zapachy (amoniak).

#3

NIE PODRAŻNIA skóry prosiąt i osób obsługujących.

#4

POMAGA w pełni wyrazić potencjał genetyczny lochy bez nadmiernych kosztów.

W produkcji drobiu PURlite poprawia dobrostan zwierząt poprzez promowanie lepszego środowiska produkcji

#1

ZMNIEJSZA wilgotność ściółki.

#2

REDUKUJE emisję amoniaku dzięki efektowi wiązania zapachu.

#3

ZAPOBIEGA powstawaniu pęcherzy na piersiach i zmian w poduszkach stóp spowodowanych mokrą ściółką.

#4

NIE PODRAŻNIA skóry zwierząt.

#5

POPRAWIA dobrostan zwierząt i ich wydajność.

W produkcji przeżuwaczy PURlite chroni nowo narodzone i dorosłe zwierzęta

#1

ZMNIEJSZA ryzyko wystąpienia zapalenia sutka i kulawizny poprzez poprawę warunków środowiskowych

#2

POPRAWIA jakość powietrza w oborach poprzez ograniczenie emisji amoniaku.

#3

Dzięki swojej chłonności ZMNIEJSZA wilgotność ściółki.

#4

PRZYCZYNIA SIĘ do kontroli temperatury w materiale ściółkowym.

#5

NIE PODRAŻNIA skóry zwierząt.

Główne korzyści PURlite

  • Zmniejsza wilgotność i zapobiega uszkodzeniom związanym z wilgocią
  • Poprawia stan ściółki poprzez silne działanie osuszające i wiążące zapachy
  • Nie podrażnia skóry zwierząt i osób obsługujących
  • Poprawa dobrostanu zwierząt i ich wydajności

Obejrzyj film o PURlite:

PURlite jest obecnie dostępny w ponad 18 krajach na całym świecie

Masz jakieś pytania dotyczące naszej oferty Purlite?