loading...

Wyspecjalizowane produkty odżywcze to produkty, które odpowiadają na specyficzne wyzwania zootechniczne na określonym etapie życia zwierząt. Można je włączyć do paszy lub zastosować w karmieniu dopełniającym. Nasze wyspecjalizowane produkty odżywcze to wynik naszego żywieniowego know-how oraz specyficznego składu, spełniającego co najmniej jedną z funkcji, takich jak pozytywny wpływ na produkcję, dobrostan zwierząt, właściwości produktów zwierzęcych oraz konsekwencje środowiskowe produkcji zwierzęcej.


Wyspecjalizowane produkty odżywcze Wisium są odpowiedzią na różne problemy produkcyjne. Opracowaliśmy konkretne rozwiązania, aby odpowiedzieć na codzienne problemy, takie jak:

  • Jakość skorupki jaja w produkcji jaj towarowych
  • Zdrowie jelit i integralność w produkcji drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy
  • Ochrona wątroby w produkcji drobiu i przeżuwaczy
  • Stres termiczny w produkcji drobiu
  • Negatywny bilans energetyczny w produkcji mleczarskiej
  • Regeneracja po ocieleniu w produkcji przeżuwaczy
  • Płodność w produkcji trzody chlewnej
  • Produkcja mleka w produkcji trzody chlewnej i przeżuwaczy
  • Odchylenia w zakresie składników pokarmowych do celów nieprodukcyjnych w produkcji drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy

Mamy pełną gamę rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie wydajności. Informacje o nich można znaleźć tutaj!