loading...

ANALIZY LABORATORYJNE

Wisium pomaga zapewnić jakość surowców i gotowych produktów poprzez prowadzenie kilku rodzajów analiz dzięki długotrwałej współpracy z Upscience, naszym partnerem analitycznym. W zależności od Twoich potrzeb możemy zaproponować plany kontroli jakości w oparciu o zalecenia ekspertów Wisium oraz aktualne przepisy.

Upscience to sieć 6 akredytowanych laboratoriów w Brazylii, Francji, Wietnamie i Włoszech. Upscience specjalizuje się w analizach z zakresu fizyki, chemii, biologii molekularnej i mikrobiologii dla przemysłu paszowego i spożywczego. Wszystkie analizy są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi akredytacjami (ISO 17 025, COFRAC, ACCREDIA, EMBRAPA, CNAS, VILAS). 300 inżynierów i techników pracujących dla Upscience przeprowadza 2 000 000 testów rocznie.

W niektórych krajach (Chiny, Meksyk, Hiszpania, Portugalia, Rumunia i Węgry) mamy również własne laboratoria. Zajmują się one analizą premiksów i pasz oraz świadczą wysokiej jakości usługi analityczne dzięki know-how i wiedzy naszych laboratoriów partnerskich (Upscience).

W ODPOWIEDZI NA TWOJE POTRZEBY MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ SZEROKI ZAKRES ANALIZ:

 • Analizy mikrobiologiczne surowców i wyrobów gotowych (salmonella…)
 • Analizy techniczne przybliżone: celuloza, białko, tłuszcz, skrobia, minerały, aminokwasy, witaminy, strawność
 • Wykrywanie zanieczyszczeń i substancji niepożądanych: mykotoksyn, metali ciężkich, pestycydów
 • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe gatunków GMO i DNA
 • Pomiary fizyczne (gęstość, granulometria, pH…)

Wisium wspiera Cię w interpretacji wyników analitycznych: pomagamy przekładać je na dostosowane i aktualne matryce receptur. Gdy matryce są już pod kontrolą, opracowujemy plan działania w zakresie receptur, który pozwala udoskonalić receptury pasz i obniżyć koszty produkcji. Ta pomoc w zakresie receptur wspiera w wykorzystywaniu możliwości sourcingu, zapewnia lojalność konsumentów i optymalizuje wydajność paszową.

TECHNOLOGIA BLISKIEJ PODCZERWIENI W KONTROLI JAKOŚCI

Wydajność paszowa opiera się na jakości surowców i gotowych produktów. Technologia bliskiej podczerwieni (NIR) pozwala na szybkie uzyskanie wyników analizy i pierwsze interpretacje. Wisium zapewnia globalne podejście w celu zwiększenia wartości wyników analizy w Twoim opracowaniu.

PEŁEN PAKIET WISIUM NIR

 • Porady dotyczące zakupu sprzętu
 • Monitorowanie instalacji urządzeń
 • Indywidualne i techniczne szkolenia dla Twojego zespołu w Twoim zakładzie (metodologia analizy NIR, procedury, analiza wyników…)
 • Zapewnienie krzywych kalibracji, w zależności od potrzeb: kalibracji surowców i/lub produktów gotowych. Zapewniamy również rozwój nowych kalibracji, aby odpowiadać na zapotrzebowanie rynku.
 • Regularne pobieranie próbek w celu kontroli i aktualizacji kalibracji.
 • Aktualizacje krzywych kalibracji
 • Infolinia służąca wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości i drobnych problemów technicznych (wsparcie w zakresie krytycznej analizy wyników, sprzętu i statystyk).

Plan kontroli jakości

Po określeniu Twoich potrzeb, eksperci Wisium pomogą w opracowaniu planu jakości uwzględniającego cele techniczne, regulacyjne i ekonomiczne. Wyniki analiz surowców i gotowych produktów zostaną następnie skomentowane, uzupełnione o indywidualne porady i zwaloryzowane w ramach sporządzania receptur. Nasze plany jakościowe obejmują również wsparcie w zakresie zarządzania substancjami niepożądanymi, takimi jak ciała obce, wykrywanie metali, mykotoksyny, kokcydiostatyki itp.
Dzięki naszemu doświadczeniu przemysłowemu jesteśmy w stanie ocenić i zabezpieczyć Twój proces produkcyjny (mielenie, przesiewanie, mieszanie, wytłaczanie, dozowanie itp.). Ponadto zwracamy uwagę na fizyczną formę paszy, która może mieć duży wpływ na wydajność zootechniczną.
Wreszcie, oferujemy pełny pakiet usług pozwalających na uzyskanie szybkich analiz bezpośrednio w Twoim zakładzie poprzez technologię NIR.