loading...

W relacjach z klientami opieramy się na współtworzeniu i podejściu globalnym. Dlatego też, aby nieustannie ulepszać i optymalizować Twoją wydajność, proponujemy różne szkolenia dla Twojego zespołu i klientów:

  • Kształcenie techniczne poświęcone podstawom żywienia i/lub zarządzania gospodarstwem rolnym dotyczące wszystkich głównych gatunków rolniczych.
  • Szkolenia przemysłowe mające na celu optymalizację procesu produkcji paszy, poprawę jakości paszy oraz opracowanie nowych projektów przemysłowych.
  • Kształcenie handlowe dla Twoich sprzedawców, aby zwiększyć Twoją aktywność i promować Twoje produkty na rynku.
  • Wprowadzenie dotyczące kontroli jakości i metod analizy NIR dla Twojego laboratorium i/lub personelu technicznego.
  • Szkolenia marketingowe przygotowujące do wprowadzenia nowych ofert, wyróżniające się na tle konkurencji i dodające wartość Twoim produktom.

Programy te są szyte na miarę i budowane razem z Tobą w zależności od Twojego celu i kwalifikacji Twojego zespołu