loading...

Specjalistyczna wiedza Wisium w zakresie żywienia opiera się na wiedzy naszej międzynarodowej sieci ekspertów związanych z lokalnymi rynkami i udzielającym naszym klientom wysokiej jakości porad. Ta sieć umożliwia nasz nieustanny wzrost w obszarze badań i rozwoju, śledzenia technologii i nauki oraz dostępnego know-how.

Nasi eksperci ds. żywienia codziennie wspierają Cię w dostarczaniu rozwiązań technicznych na wysokim poziomie, dzięki czemu możesz skuteczniej osiągać swoje cele w zakresie wydajności. Dzięki ścisłej współpracy z naszym działem badań i rozwoju oraz współpracy w terenie dostarczają oni właściwych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

Nasi eksperci ds. zootechniki specjalizujący się w poszczególnych gatunkach dostarczą Ci konkretne rozwiązania w zależności od rodzaju produkcji. Przeanalizują Twoje potrzeby, stworzą i zoptymalizują Twój zakres pasz.

Receptura

Wydajność i jakość paszy opiera się na wiedzy na temat jakości surowców oraz na ocenie poziomu żywienia. Dzięki ekspertom Wisium możliwa będzie optymalizacja technicznej i ekonomicznej wydajności paszy poprzez jej recepturę, żywienie, analizę składników i wiedzę o gatunkach.

Z uwzględnieniem wahania cen rynkowych, dostępności surowców, analizy składników i Twoich celów produkcyjnych Wisium zapewni Ci zindywidualizowane i skuteczne wsparcie w zakresie receptur.

Wielogatunkowe matryce żywieniowe Wisium są specjalnie opracowane i aktualizowane w celu zapewnienia stabilności i jakości pasz poprzez maksymalne wykorzystanie surowców i dodatków. Nasze matryce zapewniają najlepszy opis składników odżywczych Twoich surowców.

Programy żywienia zwierząt dostosowane do potrzeb

Tworzymy specyficzne i dostosowane programy żywieniowe, uwzględniające Twoje potrzeby i cele wydajnościowe. Nasza fachowa wiedza dotyczy wielu gatunków i jest dostosowana do Twojego systemu produkcyjnego.

Skupiliśmy naszą obserwację rynku na kwestiach związanych z surowcami i kwestiami regulacyjnymi. Zbieramy, syntetyzujemy i dzielimy się z Tobą informacjami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z rynkiem surowców (ewolucja cen, zaopatrzenie, proces jakości…). Badamy i kwalifikujemy nowe surowce dostępne na rynku, aby znaleźć nowe możliwości dla Twojej receptury.

BADANIA I ROZWÓJ

Wisium posiada globalną i połączoną sieć badawczo-rozwojową obsługiwaną przez 140 naukowców i techników. Naszych 11 ośrodków badań stosowanych na poziomie światowym umożliwia nam tworzenie 200 raportów badawczych dotyczących problematycznych kwestii rocznie.

Nieustanna ewolucja genetyki i metod zarządzania gospodarstwem ma bezpośredni wpływ na potrzeby żywieniowe zwierząt. Przekraczając granice naszej wiedzy o surowcach, specjalistycznej wiedzy zootechnicznej oraz wyników badań i rozwoju z naszej międzynarodowej sieci, możemy dostarczać Ci innowacyjne i dopracowane rozwiązania.

Nasze ośrodki badań stosowanych prowadzą prace na wielu gatunkach, dotyczące niosek, brojlerów, kaczek-niosek, przepiórek-niosek, krewetek, ryb (tilapii, barramundy, pangi), trzody chlewnej, przeżuwaczy, królików i zwierząt domowych (psów i kotów).

Zajmujemy się wewnętrznie obserwacją naukowo-techniczną, gromadząc i syntetyzując dane techniczne i naukowe związane z każdym gatunkiem. Dzięki naszej międzynarodowej sieci jesteśmy w stanie rozpoznać nowe trendy techniczne.