loading...

Oprócz wsparcia technicznego i żywieniowego możemy zaoferować wsparcie marketingowe. Pomagamy rozwijać nowe lub istniejące oferty paszowe, zapewniając wiedzę marketingową i/lub ocenę. Usługa dostosowana do Twoich potrzeb i warunków rynkowych, w których funkcjonujesz.

Pomożemy Ci stworzyć prawidłowe podejście marketingowe do wprowadzania nowych ofert:

  • Stworzymy narzędzia komunikacyjne dla Twoich produktów (broszury, karty techniczne, opakowania itp.), które najlepiej zilustrują Twoją ofertę, wraz z materiałami promocyjnymi (plakaty, przesyłki reklamowe, filmy polecające itp.).
  • Stworzymy i będziemy kierować operacyjnym planem marketingowym (wprowadzenie nowych produktów, zwiększenie sprzedaży i/lub reputacji) poprzez oferowanie wieloetapowego planu działania.